Artikel 1: omvang gehuurde

Artikel 2: staat van het gehuurde

Artikel 3: gebrek

Artikel 4: inspectie

Artikel 5: bestemming

Artikel 6: oprichting van het gehuurde

Artikel 7: gebruik van het gehuurde

Artikel 8: [overheids]voorschriften en vergunningen

Artikel 9: milieu

Artikel 10: verbodsbepalingen en voorschriften van orde

Artikel 11: verzoeken / toestemming

Artikel 12: onderhuur

Artikel 13: wijziging huurprijs

Artikel 14: annulering van de huurovereenkomst voor ingang huurperiode

Artikel 15: einde huurovereenkomst of gebruik

Artikel 16: schade en aansprakelijkheid

Artikel 17: Waarborgsom

Artikel 18: verzuim en kosten

Artikel 19: betalingen

Artikel 20: hoofdelijkheid

Artikel 21: boetebepaling

Artikel 22: klachten en geschillen

Artikel 23: overige- en slotbepalingen